faq

Vindt u niet meteen het antwoord op uw vraag? Misschien vindt u het hier wel terug. Dit zijn de vragen die de bezoekers van het woonzorgcentrum het meest aan ons stellen. Wij staan u graag met raad en daad bij.

woonzorgcentrum

wat wordt wel/niet in de dagprijs inbegrepen?

lees meer

In deze dagprijs is alle basiszorg voorzien. Persoonlijke kosten zijn niet inbegrepen:

 

 • persoonlijke was en linnen
 • opleg voor arts en medicatie
 • persoonlijk vervoer
 • maaltijden en verbruik van dranken die op verzoek van de bewoner aan derden wordt verstrekt
 • verbruik van dranken in de cafetaria
 • kapster en pedicure
 • inkomgelden en vervoerskosten voor deelname aan specifieke (externe) ontspanningsactiviteiten
 • benodigdheden voor persoonlijke hygiëne die op verzoek van de bewoner worden verstrekt (met uitzondering van zeep, shampoo en tandpasta die door de voorziening worden verstrekt).

wat is standaard voorzien in de kameruitrusting?

lees meer

U bent vrij het woongedeelte met eigen meubelen en naar eigen smaak in te richten. Het slaapgedeelte (bed, kast, nachttafel) wordt door Rustenhove voorzien. U kan een koelkast en/of televisietoestel huren aan de voorziening. Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met wastafel en toilet. Er is een oproepsysteem dat u kunt bedienen, zowel aan bed als in de woonkamer, als in de sanitaire ruimte.
Draadloos internet is beschikbaar. In elke kamer is er een aansluitpunt voor digitale televisie voorzien. Telefoontoestellen kunnen gehuurd worden aan 0,60 euro per dag, inclusief gesprekskosten. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst.

is een huisdier toegelaten?

lees meer

Het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en uzelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud. Huisdieren zijn altijd welkom op bezoek.

hoe verloopt het maaltijdgebeuren?

lees meer

Bij opname stelt de sociale dienst u een aantal vragen omtrent uw eetgewoonten.

 

De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend:

 • ontbijt: om 8u
 • soep: om 10u15
 • middagmaal: om 11u30
 • koffie: om 14u
 • avondmaal: om 17u30

Indien u bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd, vragen wij om dit tijdig te melden aan het personeel.

kan er ook een maaltijd voorzien worden voor familieleden?

lees meer

Als partner of direct familielid van een bewoner kunt u 's middags en/of 's avonds ook een maaltijd nemen in het WZC. Dit dient u voor 9u 's morgens aan te vragen op de woonafdeling. Dit wordt in rekening gebracht op uw factuur.

hoe gebeurt de schoonmaak?

lees meer

Wij garanderen dat uw kamer en badkamer een wekelijkse schoonmaakbeurt krijgt waarbij zowel het interieur als de vloer worden gereinigd. Dit gebeurt op een weekdag, in overleg met uzelf. Daarnaast wordt de kamer dagelijks geïnspecteerd op zichtbare vervuiling.

moet ik zelf linnen voorzien?

lees meer

Het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei wordt standaard ter beschikking gesteld. Bedlinnen worden om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling. 

is er een wasserij verbonden aan het wzc?

lees meer

Voor uw persoonlijke was staan wij niet zelf in. U hebt de keuze: ofwel staat uw familie daarvoor in, ofwel kiest u zelf een wasserij of u doet beroep op de wasserij die wij u voorstellen. In uw badkamer is een linnenmand voorzien waarin u bevuilde kledij mag deponeren tot op het moment waarop ze wordt afgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Indien u een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze. 

moet ik betalen bij deelname aan activiteiten?

lees meer

Ontspanning en activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze animatoren/ergotherapeuten. De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend. In dit geval wordt u dit expliciet vermeld vooraleer u intekent. 

wanneer is de cafetaria open?

lees meer

De cafetaria is dagelijks toegankelijk tussen 14u en 17u. Wanneer de cafetaria uitzonderlijk gesloten is, wordt dit vooraf aan de ingang geafficheerd. Consumpties dient men te betalen. Het is echter niet verplicht er iets te nuttigen. Indien u dit wenst, kan u een deel van de cafetaria/vergaderzaal reserveren voor een familiebijeenkomst. 

is er een kapster/pedicure aan het wzc verbonden?

lees meer

Het staat vrij om zelf een beroep te doen op een kapster/pedicure van uw keuze. Deze kunnen u verzorgen in uw kamer. Indien u beroep wenst te doen op de kapster en/of pedicure die door het WZC is aangesteld, kunt u de hoofdverpleegkundige vragen een afspraak te maken. Dit gebeurt aan tarieven die afgesproken zijn tussen kapster/pedicure en directie. De betaling gebeurt in dit geval via de verblijfsnota.

kan er kinesitherapie gegeven worden aan bewoners?

lees meer

Het is niet toegelaten om beroep te doen op een privé-kinesist. Op elke afdeling is een kinesist tewerkgesteld. De therapie is niet gericht op revalidatie en herstel maar op bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen. De behandeling wordt verstrekt in samenspraak met uw arts die de behandeling voorschrijft. 

is er mogelijkheid tot logopedie?

lees meer

Bij slik- of spreekproblemen kunt u beroep doen op een behandeling door een logopedist waar het WZC mee samenwerkt. In dat geval zal de hoofdverpleegkundige daar de nodige afspraken voor maken.

kan er een dieet worden aangeboden aan bewoners?

lees meer

Er is een diëtist verbonden aan het WZC. In samenspraak met de keuken en hoteldienst kan er een aangepast menu voorzien worden.

wat zijn de bezoekuren van het wzc?

lees meer

WZC Rustenhove is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Om die reden is de hoofdingang open van 6u30 tot 21u15. 

mag ik roken op de kamer?

lees meer

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Indien een bewoner wenst te roken, kan dit in het rooklokaal of op het terras van de cafetaria. 

ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

lees meer

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht te formuleren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, persoonlijk als anoniem. Wij nemen alle klachten ernstig en willen aan alle klachten zo snel mogelijk gevolg geven. U kan de klacht melden aan een medewerker of hoofdverpleegkundige. Bij ernstige tekortkomingen kunt u ook een afspraak maken bij het diensthoofd bewonerszorg die de rol van ombudsdienst waarneemt.

dagverzorging

tot welke doelgroep richt een dagcentrum zich?

lees meer

Het dagverzorgscentrum richt zich voornamelijk tot de oudere zorgvrager. Iedereen is welkom: zowel mensen die nood hebben aan sociaal contact als zorgbehoevende en/of ouderen met geheugenproblemen.

hoeveel dagen dien ik te komen naar het dagcentrum?

lees meer

Tijdens een bezoek aan het centrum worden de mogelijkheden besproken. U bepaalt zelf, in overleg met de verantwoordelijke, hoeveel dagen per week u wenst te komen.

kan er bezoek langskomen naar het dagcentrum?

lees meer

Bezoek van familie, vrienden, buren of uw vertrouwde huisarts kan altijd. De cafetaria van het WZC is dagelijks geopend en toegankelijk voor zowel bewoners als gebruikers.

assistentiewoningen

mag ik mijn woning schilderen of behangen?

lees meer

Het schilderen of behangen van de flat zijn ten laste van de bewonende partij. U beschikt over de mogelijkheid om de woning te personaliseren waardoor u deze verder een gezellig en huiselijk karakter kan meegeven. Het schilderen en behangen van de gemeenschappelijke delen vallen ten laste van het WZC.

worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van een assistentiewoning?

lees meer

Het WZC en LDC De Kring besteden veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners van de GAW zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan zo gewenst deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deenameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van het GAW georganiseerd.

mag ik roken in mijn assistentiewoning?

lees meer

Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele AW waar u zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.

zijn huisdieren toegelaten in een assistentiewoning?

lees meer

Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier.

geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons via info@rustenhove.be of via 056 50 94 71.