over ons

Rustenhove is een toonaangevend leef- en zorgdorp in Ledegem met 132 woongelegenheden in een groene oase van rust. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de bewoners zich goed in hun vel voelen. Hiervoor realiseert Rustenhove kwaliteitsvolle ondersteunde zorg binnen een gezellig kader, de bewoner met zijn wensen en verlangens wordt centraal geplaatst en het team verbindt er zich toe om er op elk moment voor hen te zijn.

 

Zowel de bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het kortverblijf als de bezoekers van de dagverzorgingscentra en het lokaal dienstencentrum De Kring moeten zichzelf kunnen zijn. We bieden verzorging op hoog niveau zodat ze hun zelfstandigheid zoveel en zolang mogelijk blijven behouden.

missie & visie

Woon- en zorgcentrum Rustenhove maakt deel uit van Groep Zorg H. Familie vzw. De dienstverlening richt zich zowel op residentiële als thuiszorg-ondersteunende diensten.

lees meer

kwaliteit

Binnen onze voorziening wordt steeds gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid.

lees meer

groep zorg heilige familie

WZC Rustenhove maakt deel uit van de Groep Zorg Heilige Familie.

bekijk de website

historiek

1828

Juffr. Theresia Gheysen schonk in 1828 enkele eigendommen aan het armenbestuur van Ledegem.

1836

Oprichting Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie.

1896

Het armenbestuur nam contact op met de Congregatie van Zusters van de Heilige Familie in Kortrijk met de bedoeling een bejaardentehuis te starten. De Zusters gingen in op dat verzoek.

1898

Het 'oude mannenhuis' werd in gebruik genomen. Er was plaats voor 30 personen.

1939

Het rustoord werd tijdens de oorlog ingericht als hulppost van het Rode Kruis en de Civiele Bescherming.

1968

Bouw van een nieuw rusthuis 'Rustenhove'.

1971

Bouw van het klooster.

1993

20 serviceflats werden ingewijd met de naam 't Kempke.

2002

Ingebruikname dagverzorgingscentrum 'De Winde'.

2004

Opening lokaal dienstencentrum 'De Kring' in Ledegem en 19 serviceflats te Sint-Eloois-Winkel.

2008

Start renovatiewerken. De werken eindigden in februari 2015.

2012

Opening dagverzorgingscentrum 'Het Station'.

2012

Opening dagverzorgingscentrum 'Het Station'.

2008

Start renovatiewerken. De werken eindigden in februari 2015.

2004

Opening lokaal dienstencentrum 'De Kring' in Ledegem en 19 serviceflats te Sint-Eloois-Winkel.

2002

Ingebruikname dagverzorgingscentrum 'De Winde'.

1993

20 serviceflats werden ingewijd met de naam 't Kempke.

1971

Bouw van het klooster.

1968

Bouw van een nieuw rusthuis 'Rustenhove'.

1939

Het rustoord werd tijdens de oorlog ingericht als hulppost van het Rode Kruis en de Civiele Bescherming.

1898

Het 'oude mannenhuis' werd in gebruik genomen. Er was plaats voor 30 personen.

1896

Het armenbestuur nam contact op met de Congregatie van Zusters van de Heilige Familie in Kortrijk met de bedoeling een bejaardentehuis te starten. De Zusters gingen in op dat verzoek.

1836

Oprichting Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie.

1828

Juffr. Theresia Gheysen schonk in 1828 enkele eigendommen aan het armenbestuur van Ledegem.

brasserie

Aangepaste tarieven
lees meer

infopunt dementie

Bij het ‘infopunt dementie’ kunnen inwoners van Ledegem vanaf 1 september 2019 gratis terecht met hun vragen over dementie. Dit kan telefonisch naar het nummer 056 50 94 71.
lees meer

Johan Demyttenaere

Algemeen directeur

Liesbet D'hont

Diensthoofd bewonerszorg en kwaliteitscoördinator

samenwerkingsverbanden

Om optimale zorg en begeleiding te garanderen, werkt WZC Rustenhove samen met de volgende voorzieningen:

zorgkrachtplus

lees meer

ZorgKrachtPlus is een netwerk van organisaties in West-Vlaanderen die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie voor bewoners, medewerkers en de organisatie.

Groep Zorg H. Familie vzw is lid van dit netwerk waarbij we inzichten willen delen en projecten willen uitwerken om zo alle kennis en expertise samen te leggen en hierbij voor iedere organisatie een meerwaarde realiseren.

Het netwerk bestaat uit volgende organisaties:

  • VZW Groep Zorg H. Familie
  • VZW Ter Luchte Ruddervoorde
  • VZW Squatina
  • VZW Open Kring Ardooie
  • VZW Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare
  • VZW Zilvervogel

palliatief netwerk de mantel

lees meer

Het netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is actief binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het netwerk staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft. WZC Rustenhove beschikt over een contactpersoon palliatieve zorg die zetelt binnen het netwerk van De Mantel. Voor meer info kunt u terecht op de website van De Mantel.

gemeente & ocmw ledegem

lees meer

Regelmatig is er overleg met de gemeentelijke overheid en het OCMW met betrekking tot de uitbouw van de ouderenzorg in Ledegem. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het woonzorgloket tussen het OCMW en het lokaal dienstencentrum De Kring. Het OCMW is daarnaast lid van de beleidsgroep van het lokaal dienstencentrum. Een link naar de website vindt u hier.

zorgnet vlaanderen

lees meer

Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de social profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Meer dan 500 voorzieningen zijn lid van Zorgnet Vlaanderen. Daarnaast is Zorgnet Vlaanderen ook een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Meer info over Zorgnet Vlaanderen vindt u hier.

In het kader van onze RVT-erkenning hebben we een functionele binding met de twee meest nabij gelegen algemene ziekenhuizen. Met beide algemene ziekenhuizen maken we de nodige afspraken om gepaste gespecialiseerde medische zorg te kunnen organiseren wanneer dit nodig is. Deze ziekenhuizen zijn:

az delta

lees meer

sint-jozefkliniek izegem

lees meer

eerstelijnszone regio roeselare

lees meer

Rustenhove maakt deel uit van de eerstelijnszone Roeselare.