missie & visie

Woon- en zorgcentrum Rustenhove maakt deel uit van Groep Zorg H. Familie vzw. Rustenhove wil in navolging van de stichtende congregatie alle ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid of zorgbehoefte uit Ledegem en omgeving een hoogstaande kwalitatieve dienstverlening bieden.

De dienstverlening richt zich zowel op residentiële als thuiszorg-ondersteunende diensten. Dit kan in het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, dagcentra De Winde en Het Station, de groepen van assistentiewoningen Capelle en 't Kempke en het lokaal dienstencentrum De Kring. 

Samen met bewoners, familieleden en vrijwilligers creëren we in WZC Rustenhove een gastvrije, vertrouwensvolle en familiale levenssfeer met een open en interactieve wisselwerking met de buurt.

We hebben bijzondere aandacht voor het unieke levensverhaal van bewoners en gebruikers en geven hen de best mogelijke warme zorg. Dit met respect voor de autonomie en de privacy, in een sfeer van vriendelijkheid, geduld en goedheid. Hierbij houden we steeds rekening met de fysieke, psychische, sociale en spirituele noden van het moment.

Medewerkers gaan voor een professionele, respectvolle, ethische kwaliteitszorg en dienstverlening. Zij werken hiervoor multidisciplinair samen met de eigen collega's en externe zorgpartners. Dit gebeurt steeds op een dienstbare, constructieve en energieke manier.

Rustenhove investeert permanent en methodisch in competentieontwikkeling en deskundigheid van de eigen medewerkers en de studenten die in Rustenhove praktijkervaring opdoen.